che.gurushealth.ru

Onkologiya-

Neijt J.P., Engelholm S.A., Tuxen M. K. et al

zdroj RosOncoWeb.Ru
ÚČEL: zkoumat toxicitu a bezpečnost kombinatsiypaklitaksela s cisplatina a karboplatina jako první liniihimioterapii pokročilého epitelového karcinomu vaječníků.

Pacienti a metody: Pacienti byli randomizováni do jedné ze sleduyuschihprogramm léčbě paklitaxelem 175 mg / m 2, jako 3 hodiny infuziis následuje podání cisplatiny a 75 mg / m2 nebo karboplatina (AUC 5) téhož dne. Celková držel 6 kurzů himioterapiis v intervalu 3 týdnů. Pacienti skupin s cisplatinou poluchalilechenie stacionární, zatímco ve skupině s karboplatinou lechenieprovodilos ambulantní pacienty.

Výsledky: 208 pacientů se podílela na studii. Oba rezhimapokazali samy dobře tolerován, bez významné snížení Dozy zpoždění na začátku léčby. Léčba paclitaxelem karboplatinomassotsiirovalos menší nevolnost a zvracení (P < 0,01) и частотойпериферических нейропатий (Р=0,04), однако, гранулоцито- и тромбоцитопениивстречались чаще (Р<0,01). Общая эффективность 132 пациентокс измеряемыми проявлениями болезни составила 64%, а среди больныхс исходно повышенным уровнем Са-125 - 74% (132 из 178). При среднемсроке наблюдения 37 мес., медиана времени до прогрессированиясоставила 16 мес. для обеих комбинаций, а медиана общей выживаемости- 30 и 32 мес. для паклитаксел-цисплатин и паклитаксел-карбоплатинсоответственно.

Závěr: Kombinace paclitaxel karboplatina je vhodný ibezopasnoy pro ambulantní léčbu pacientů s rakovinou vaječníků iimeet menší toxicitu ve srovnání s režimem paklitaxelu-cisplatiny.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru