che.gurushealth.ru

Onkologiya-

Fosse A., Santoro A., Hiddemann W. a spol

zdroj RosOncoWeb.Ru
studie Cíle: II multicentrická studie fáze byla predprinyatadlya vyhodnotit účinnost a toxicitu gemcitabinu u pacientů s retsedivnymiili refrakterní agresivních non-Hodgkinova lymfomu (NHL).

Pacienti a metody: 31 pacientů s B-buněk NHL promezhutochnoyili vysokého stupně byly klíčem issledovanie.Sredny jejich věk byl 61 let, 65% pacientů mělo stav Karnovskogo80%. Při 47% mělo III nebo IV stádiu onemocnění (klasifikace AnnArbor) před vstupem do studie. Dříve připravený jeden, tři dvaili chemoterapeutický režim 9, 11 a 11 pacientů léčených sootvetstvenno.Gemtsitabin 1250 mg / m2 ve formě 30-minutové infúze 1, 8 a 15 dní, 28 dní.

Výsledek: Účinnost léčby byla hodnocena u 30 pacientů, toxicita - u všech pacientů. Úplné účinky byly pozorovány v 6 případech označeny částečné regrese v 11 - 13 - stabilizatsiyai progrese onemocnění. Celková účinnost sostavila20%. Průměrná doba trvání dílčího regrese byla 6 měsíců. (3,7 až 15 a více měsíců.). Non-hematologická toxicita stupně 3 (WHO kritéria) součástí jaterní toxicity u pacientů, 4 iinfektsiyu 2. Hematologická toxicita jako anémie a leykopenii3 stupně pozorována v tomto pořadí na 3 a 2 pacientů neytropeniya3 / 4 ° - y 2, stupně 3/4 trombocytopenie - y 6 pacienti.

Závěr: gemcitabin v monoterapii ukázal mírnou effektivnostpri mírné toxicity u pacientů léčených agressivnymiNHL.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru