che.gurushealth.ru

X-vázaná těžkou kombinovanou imunodeficiencí chlapců. Imunodeficience s deficitem adenosin deaminázy

X-vázaná těžkou kombinovanou imunodeficiencí (TKIDH1) - nejběžnější formou USA těžkou kombinovanou imunodeficiencí, které tvoří asi 45% všech případů. Tato forma se liší od ostatních syndrom (vzhledem k jiným než Jak3 vady) neustále nízké procento T- a NK-buněk a zvýšené procento B-buněk (T ~, B +, NK). Základem těžkou kombinovanou imunodeficiencí lži mutací X-vázaných lokalizovaných na X chromozomu (ql3 část) a kódující společné pro receptory cytokinů (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 a IL -21) y řetězec (yc).

Tento obvod se zvyšuje afinitu receptory na odpovídající cytokiny, které poskytují signální transdukci do buněk. Tyto cytokiny hrají kritickou roli při zrání buněk imunitního systému. Z tohoto důvodu, pokud se vady receptoru knír obvodu dojde k těžké imunity. V prvních 136 vyšetřených pacientů bylo identifikováno 95 různých mutací v exonu 8 genu kódujícího IL-2 receptoru. Ve většině případů jsou zapojeny pouze jeden nebo několik nukleotidů.

V 2/3 těchto mutací určeny syntéza yc defektní řetězce, v druhé - vede k jeho úplné nepřítomnosti. Nosiče závada zjištěna pravidelného X-chromozóm inaktivace nebo škodlivé mutace v T, B a NK-buněk. Účinnost transplantace kostní dřeně je závislá na vývoji v těle pacienta nejen T, ale i B a NK-buňky dárce.

autosomálně recesivní dědictví závažná kombinovaná imunodeficience v naší zemi je méně častá než v Evropě. Když tento syndrom identifikovat mutace 7 autozomálně genů, což vede k nedostatku ADA, JAK3, a-řetězec IL-7 (K7I-7Ra) receptoru 1 nebo 2 rekombinázy (RAG1 nebo RAG2), Artemis a CD45 proteiny.

imunodeficience chlapci

Imunodeficience s deficitem adenosin deaminázy

Přibližně 15% pacienti závažný kombinovaný imunodeficit, postrádají enzym adenosindeaminázu (ADA). Základem této vady jsou různé bodové mutace nebo delece částí genu lokalizován na chromozómu 20 (ql3-ter části). Hromadění velkého množství adenosinu, 2'-deoxyadenosin a 2'-O-methyl-adenosinu, přímo nebo nepřímo vedou k apoptóze T lymfocytů.

U pacientů s tímto deficitem enzym lymfopenie, obvykle vyjádřená v mnohem větší míře než v jiných formách SCID. Absolutní počet lymfocytů v průměru dosahuje 500 na 1 litr, čímž se podstatně sníží i počet T- a B- a NK-buněk. funkce NK-buněk je plně zachována. Transplantace kostní dřeně (bez předchozí chemoterapie) obnovuje funkci T-lymfocytů, a normalizuje funkci B-lymfocytů.

Mírnější formy selhání ADA (ADS) jsou obvykle diagnostikován v pozdějším věku, a někdy i dospělé. Funkce této formy SCID abnormalit patří žebra podobající rachitických „kuličky“, a další kostní struktury (projekce výhodně kyčelní kosti a obratlů).

Stejně jako u jiných forem závažné kombinované imunodeficience, v těchto případech použití HLA-identický transplantace nebo haploidentických kostní dřeň ochuzeného o T-lymfocytů, aniž by před nebo po chemoterapii. V takových případech je enzymatická substituční léčba nebyly provedeny, protože hrozí, rejekce štěpu. Genová terapie nedává povzbudivé výsledky. Případ spontánního zotavení z funkcí poškozeného genu.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru