che.gurushealth.ru

Syndrom krátkého střeva (CCM) způsobí, epidemiologie

syndrom krátkého střeva (JCC) - stav, ve kterém absorpční schopnost krátkého střeva je nedostatečná k udržení rovnováhy vody a dodávat energii pro dítě. Syndrom krátkého střeva (CCM) je obvykle výsledkem střev resekce. Všichni pacienti s určitou dobu potřebují zvláštní nutriční podporu pro syndrom krátkého střeva, parenterální výživa a enterální výživy s speciálních směsí, podávaných infuzí.

Většina dětí s syndrom krátkého střeva (CCM) měl vrozených vad tvorby nebo střevní otáčení buď narodili předčasně a následně přeneseny Yanek. V severní Americe, CCM je poměrně běžný stav, mají často smrtelný výsledek. Nedávná retrospektivní kohortová studie provedená v Torontu, nám umožnil odhadnout výskyt a úmrtnost na SPV. Podle výsledků této studie byla incidence SPV byla 24,5 případů na 100.000 živě narozených dětí a úmrtí v důsledku CCM - 37,5%, vztaženo na děti ve věku do 4 let - 2,0 na 100 000 porodů za rok.

Úmrtnost a náklady na péči v Evropa srovnatelná s obdobnými údaji v Severní Americe. Graz (Rakousko), dětí umírá z řady CCM od 15 do 25%, přičemž roční náklady na léčbu jednoho pacienta je 100 000 $ 000-150.

Hlavními příčinami syndrom krátkého střeva jsou uvedeny níže. V 50% případů je příčinou syndromu krátkého střeva je Yanek vyvinula. Případy atrézie, kroucení střeva, gastroschíza celkem představoval 40%.

Příčiny syndrom krátkého střeva u kojenců

a) chirurgický:
- Ulcerózní nekrotizující enterokolitida
- Střevní atrézie: jejunum, ileum, množné číslo ( „jablko slupkou“ syndrom / „vánoční stromeček“)
- Inverze středního střeva (v důsledku malrotace nebo adheze)
- gastroschisis
- omfalokéla
- meconium ileus
- Trombóza (dědičný nebo septik)
- Trauma (například do bazénu nebo v důsledku zneužití)
- Hirschsprungova choroba (celkem střevo aganglioz, aganglioz distálního tenkého střeva a tlustého střeva)
- Ischémie v důsledku ozáření

Video: Kaybyshev VO Orofaryngeální dysfagie ve 3D

b) vrozený:
- Kongenitální syndrom krátkého střeva

Invazivní na Yanek

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru