che.gurushealth.ru

Autozomálně recesivní syndrom hyperproduction imunoglobulinu m (IgM). genová mutace pomoc

genové mutace, kódující CD154 nebo NFkB, není nalezen ve všech chlapců se syndromem nadprodukci IgM. Vývoj tohoto syndromu u dívek je také důkaz, že to může mít i jiné příčiny.

Genetika a patogeneze autozomálně recesivní syndromu nadprodukcí imunoglobulinu M - IgM

číslo B-lymfocyty krev v autozomálně syndromu nadprodukci IgM obecně normálně, ale na rozdíl od pacientů s vadou CD40 ligand, v těchto případech jsou B-lymfocyty bez přepínání syntézu protilátek z IgM na IgG, IgA nebo IgE, a to i v přítomnosti CD40 monoklonálních protilátek a různých cytokinů ,

IgM

Kultura in vitro B-lymfocyty Pacienti vylučují velká množství IgM, ale přidání IL-4 nebo CD40 protilátky společně s IL-4 nebo jiných cytokinů, nezvyšuje sekreci imunoglobulinu. Takže s tímto syndromem je defekt a to B lymfocyty. Mnoho pacientů bylo v poslední době zjištěno, genové mutace umístěné na krátkém raménku chromozomu 12 (P13 místě) a kódující RNA editace enzym - Podpora - ve zrání B lymfocytů.

při selhání AID narušena v poslední fázi diferenciace kletok- něm žádné přepnutí syntézy imunoglobulinů a somatickou hypermutací imunoglobulinových genů. Na rozdíl od X-vázanou nadprodukci IgM, ve kterém je lymfatické tkáně je velmi malý, nedostatečná AID vyznačující lymfoidní hyperplazie: nalezeno mnoho vadné zárodečných center.

Klinické projevy autosomálně recesivní syndromu nadprodukcí imunoglobulinu M - IgM

Stejně jako v případě X-vázaných forem syndromu, s autozomálně recesivní forma nadprodukce IgM Koncentrace IgG, IgA a IgE v séru výrazně snížit. Nicméně, na rozdíl od CD154 vady, koncentrace IgM je obvykle podstatně zvýšena, což zvyšuje jeho polyklonální produkty.

Autozomálně recesivní syndrom hyperproduction imunoglobulinu M (IgM) obvykle se objeví později vozraste- u pacientů bez predispozicí k pneumonie vyvolané P. carinii, často se isohemagglutinins a mnohem méně často pozorována neutropenie (pokud nemá autoimunitní původ). Včasná diagnóza a měsíční podávání intravenózní imunoglobulin, stejně jako podávání antibiotik, poskytuje podstatně lepší prognózu než chlapců se defekt CD40 ligand.

IgM

Autozomálně recesivní syndrom nadprodukce IgM, mutace v genu pro CD40 způsobené

V poslední době někteří pacienti s autozomálně recesivní syndrom nadprodukce IgM Byla zjištěna nepřítomnost CD40 na povrchu B lymfocytů způsobené mutacemi v genu proteinu. CD40 je integrální membránový glykoprotein typu I, kde tento gen je lokalizován na chromozómu 20.

Patří k nadčeleď TNF receptoru a nervový růstový faktor a je exprimován na povrchu B lymfocytů, makrofágů, dendritických a dalších buněk. Mutace tohoto genu proteinu základem autosomálně recesivní syndrom forma nadprodukce IgM, klinicky nerozeznatelný od jeho X-vázanou formu v důsledku defektu CD40 ligand (CD154).

Nicméně, na rozdíl od druhé, s autosomálně recesivním syndromem umístěný defekt v B lymfocytů sami ztrácejí schopnost přepnutí syntézy imunoglobulinů. T buňky zůstávají normální, s jedinou výjimkou, že nemají zvyšují expresi CD80 a CD86 na B-lymfocyty a makrofágy, a proto není v interakci s jejich molekulami CD28 / CTLA-4 s těmito buňkami.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru