che.gurushealth.ru

X-vázaná syndrom hyperproduction imunoglobulinových m (IgM) chlapců. Mutace CD40 CD154

Boys s tímto Koncentrace syndrom IgG a sérum IgA prudce snižuje, zatímco normální úroveň polyklonální IgM a někdy zvýšené. Mandle jsou velmi malé, mízní uzliny nejsou hmatatelné. závažná neutropenie se pozoruje často.

Genetika a patogeneze X-vázaná nadprodukce IgM syndromu

V ko-kultuře B-lymfocytů u pacientů s T-lymfocyty zdravých jedinců syntetizovaného nejen IgM, ale i IgA a IgG. To znamená, že je závada nevztahuje B- a T-lymfocyty. Defektní gen je lokalizován na chromozomu X (segment Q26), a jeho produkt, CD154, CD40 molekula ligand je přítomen na B lymfocyty a monocyty.

aktivované CD4 T-lymfocyty pacientů neindukuje přepínání syntézu protilátek tříd v B-lymfocytů, které jsou i nadále vylučovat pouze IgM. Absence ligandu CD40 zabraňuje kontaktu T- a B-lymfocytů. Na povrchu B-lymfocytů a monocytů není exprimován molekuly CD80 a CD86, které se obvykle váží na CD28 / CTLA-4 T-lymfocyty. Výsledkem je, že druhý ztrácejí schopnost rozlišovat mezi „jejich“ a „cizí“ a nerozpoznává antigeny nádorových buněk.

Různé rodiny 87 odhalily Více než 73 různých bodových mutací a delece genu pro CD 154. Tyto škody vést k posunu čtecího rámce, rané tvorbě stop kodony a nahrazení jednotlivých aminokyselin. Většina poškození účinku na strukturu domény CD 154, homologní C-terminální fragment TNF.

nadprodukce IGM

Klinické projevy X-vázaná nadprodukce IgM syndromu

U chlapců s vadami ligand CD40 se vyznačuje malými mandlí a bez hmatatelných lymfatických uzlin. 1-2 let života vznikají recidivující pyogenní infekce - zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zápal plic a zánět mandlí. Histologická studie lymfatických uzlin jsou nezralé folikuly, prudký pokles počtu dendritických buněk a měnit jejich fenotyp.

Avšak na rozdíl od HSA, pro daný syndrom počet B-lymfocytů v krvi je normální, je často pneumonie způsobená P. carinii, a často označeny neutropenie. Počet T-lymfocytů v krvi, a jejich reakce in vitro na mitogeny se nemění, ale funkce těchto buněk specifických na antigen je přerušeno. Podle nedávné retrospektivní studii, 13 z 56 pacientů s vadou ligandu CD40 (23,3%) zemřel v průměrném věku 11,7 let. Kromě pneumonie vyvolané P. carinii, pacienti mají často jednoduché bradavice a enteritidy způsobené Cryptosporidium následuje onemocnění jater.

Když X-vázaná syndrom nadprodukce se zvyšuje a IgM riziko rakoviny. Vzhledem ke špatné prognóze v raném věku je požadováno transplantaci HLA-identický kostní dřeně. Alternativní způsob léčby je v měsíčních intravenózních imunoglobulinových infuzí. U některých pacientů s těžkou neutropenií napomáhá zavedení G-CSF.

X-vázaná IgM syndrom hyperproduction, v důsledku mutací v genu, který kóduje základní modulátor NF-kV (NEMO, nebo Ikky) - nově identifikovaného syndrom u chlapců vyznačující hypohidrotic ektodermální dysplazie imunodeficitních spojené (ED-AID). Je založen na mutace IKBKG, který se nachází na X chromozomu (část 28q).

gen IKBKG kóduje NF-kV NEMO. Ztráta funkčních mutací v zárodečných buňkách u žen vést k X-spojený dominantní syndromu inkontinencí pigmentu, a v samčích plodů jsou smrtelné. Mutace v kódující oblasti genu IKBKG určit ED-Aid. Obrázek imunodeficitu v ED-AID je variabilní. Většina pacientů nevytvářejí protilátky polysacharidového antigenu. Ve stejné době, u některých pacientů je nadprodukce IgM. Farmakologická deaktivace NF kV snižuje tvorbu mRNA CD154 a úroveň tohoto proteinu, které nám umožní pochopit mechanismus nadprodukci IgM. Tito pacienti jsou snadno rozpoznatelné podle přítomnosti jejich ektodermální dysplazie.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru