che.gurushealth.ru

Vliv mutace v ret efektivnosti terapie medulární karcinom štítné žlázy

Metastatické medulární rakovina štítné žlázy mohou mít určité genetické mutace, díky nimž je citlivější na léčbu kabozantinibom (Cometriq).

To bylo hlášeno výzkumníky na zasedání Philadelphia americké štítné Association v San Juan.

V retrospektivní analýzy výsledků studie fáze III, bylo zjištěno, že pacienti s mutací v RET-včetně polymorfismu M918T, jakož i s RAS-mutace jsou mnohem přístupnější léčby kabozantinibom.

Taková data jsou přijímána skupinou Dr. Marcia Brouz University of Pennsylvania ve Filadelfii.

„Tyto výsledky jsou důležité, protože na tomto základě můžeme zvolit tu nejlepší léčbu pro své pacienty, a mezi kabozantinibom vandetanibom (Caprelsa). Zdůrazňují důležitost genetického testování mutací DNA nádorových buněk, jejímž prostřednictvím mohou lékaři plánují individuální terapii a optimalizovat výsledek léčby, „- říká Dr. Ronald Koenig z University of Michigan, který nebyl přímo zapojen do studie.

karcinom medulární štítné žlázy - vzácná forma rakoviny. Asi 65% sporadických případů mají RET mutace a v dědičné dřeňové frekvence rakoviny těchto mutací je více než 95%. Polymorfismus RET M918T v této kategorii podle vědců způsobuje horší prognózu.

Kabozantinib - je silný inhibitor tyrosinkinázy receptoru. Tento lék byl schválen ve Spojených státech minulý rok při léčbě metastazující medulárního karcinomu štítné žlázy. 2 roky před tím, než FDA schválil první lék svého druhu pro léčbu medulárního karcinomu štítné žlázy - vandetanib.

Pro studium účinku mutací v léčbě rakoviny účinnosti, Dr. Brouz a její kolegové analyzovali data z randomizované kontrolované studie fáze III, která kabozantinib testována u pacientů s pokročilou medulární rakovina štítné žlázy. Analýza ukázala, že léčivo prodlužuje bez progrese onemocnění (PFS) u pacientů s metastazujícím karcinomem progresivní medulární štítné žlázy s průměrem 4 měsíců až 11,2 měsíců (nebo 95% CI 0,28- 0,19-0,40- P<0,0001).

Vědci zkoumali výsledky pacientů, rozdělených na základě přítomnosti RET- a RAS-mutací. Celkem 79% účastníků mělo RET-mutaci, a mezi zbývajícími pacientů, 20% mělo RAS-mutaci. Vědci zjistili, že doba bez progrese onemocnění u pacientů s RET-RAS- a mutací, včetně polymorfismu M918T, mnohem větší.

Střední PFS v přípravku byla 60 týdnů u pacientů s mutacemi - je ve srovnání s 25 týdnů pro ty pacienty, bez (nebo 95% CI 0,23 ± 0,14-0,38). Konkrétně polymorfismus M918T, medián PFS v přípravku byla 61 týden až 36 týdnů v kontrolní skupině (OR 0,15, 95% CI 0,08-0,28).

Pacienti bez RET mutace, které byly identifikovány RAS-mutaci, kabozantinib téměř 6krát prodloužila doba života bez progrese onemocnění - 47 týdnů oproti 8 týdnů (OR 0,15, 95% CI P 0,02-1,10- = 0,03).

Dr. Brouz poznamenat, že populace bez RET mutaci terapeutické účinnosti léčiva je do značné míry přítomností RAS-mutace, stejně jako aktivita léčiva, pokud jde o VEGFR2 / STH.

Pacienti, kteří nemají ani jednoho z těchto mutací reagují špatně kabozantinibom žádná léčba. Tak, genetické testy se doporučuje před předepsáním léčby kabozantinibom.
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru