che.gurushealth.ru

FDA schválil palbotsiklib pro léčbu metastatického karcinomu prsu

Podávání US Food and Drug Administration (FDA) schválil zrychlený program Ibrance léky (palbotsiklib) pro léčbu metastatického karcinomu prsu.
Rakovina prsu u žen - to je druhou nejčastější rakovinou ve Spojených státech.
Americký National Cancer Institute uvádí, že v roce 2014 bylo diagnostikováno 232,670 nových případů rakoviny prsu, a 40.000 amerických žen zemřelo na tuto nemoc.
Ibrance léčivo je inhibitor cyklin-dependentních kináz, 4 a 6 (CDK 4/6), které se podílejí na růstu rakovinných buněk. Ibrance určen k léčbě HER2-negativním karcinomem prsu estrogen pozitivní u žen po menopauze, které zatím nebyla poskytnuta hormonální terapii. Tento lék by měl být použit v kombinaci s letrozolem (letrozol), ostatní FDA schválil léčbu rakoviny prsu.
„Přidání palbotsikliba a letrozol terapie nabízí nové možnosti pro ženy s diagnózou karcinomem prsu. FDA používá své příležitosti pro schválení těchto léků ve zrychleném programu“, - řekl novinářům Dr. Richard Pazdur (Richard Pazdur), ředitel produktů pro oddělení hematologie a onkologie CDER FDA.
Ibrance rozhodnutí drog bylo provedeno na základě preklinických údajů, které poskytl sponzor. Odborníci vzal v úvahu, že nový lék skutečně vyplňuje mezeru, která byla dříve zdarma. Zrychlený program se vztahuje pouze na ty léky, které výrazně rozšiřují možnosti při léčbě závažných onemocnění.
Palbotsikliba účinnost byla prokázána ve skupině 165 žen s HER2-negativním metastazujícím karcinomem prsu ER-pozitivní. Účastníci v klinické studii byly náhodně rozděleny do skupin, z nichž jedna, dostalo kombinovanou palbotsiklib (Ibrance) + letrozol, a druhá - jen letrozol. Účastníci v první skupině žilo bez progrese onemocnění, v průměru 20,2 měsíce, zatímco se účastní letrozolu - 10.2 měsíců.
Mezi nejběžnější vedlejší účinky léku patří: leukopenie, neutropenie, slabost, anémie, infekce horních cest dýchacích, nevolnost, stomatitida, alopecie, průjem, anémie, ztráta chuti k jídlu, zvracení, únava, periferní neuropatie, krvácení z nosu. FDA poznamenal, že lékaři by měli být jisti, diskutovat o těchto rizik se svými pacienty.
palbotsiklibom léčby Doporučuje se začít s dávkou 125 mg po dobu 21 dní, načež následuje 7 dnů přestávka se provádí. Před zahájením léčby a každého následujícího cyklu, jakož i 14-denního léčebného cyklu, je třeba provést vyšetření krve.
Sdílet na sociálních sítích:

Podobné

© 2011—2018 che.gurushealth.ru